Có 1 kết quả:

Sān K dǎng

1/1

Sān K dǎng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) Ku Klux Klan
(2) KKK