Có 1 kết quả:

shàng céng

1/1

shàng céng

giản thể

Từ điển phổ thông

tầng trên, cấp trên

Từ điển Trung-Anh

upper layer