Có 1 kết quả:

Shàng zuò bù

1/1

Shàng zuò bù

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Theravada school of Buddhism