Có 1 kết quả:

shàng bān zú ㄕㄤˋ ㄅㄢ ㄗㄨˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

office workers (as social group)