Có 1 kết quả:

shàng bān zú

1/1

shàng bān zú

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

office workers (as social group)