Có 1 kết quả:

Shàng cài

1/1

Shàng cài

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Shangcai county in Zhumadian 駐馬店|驻马店[Zhu4 ma3 dian4], Henan

Một số bài thơ có sử dụng