Có 1 kết quả:

Shàng cài xiàn ㄕㄤˋ ㄘㄞˋ ㄒㄧㄢˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Shangcai county in Zhumadian 駐馬店|驻马店[Zhu4 ma3 dian4], Henan