Có 1 kết quả:

shàng chē

1/1

shàng chē

giản thể

Từ điển phổ thông

lên xe

Từ điển Trung-Anh

to get on or into (a bus, train, car etc)