Có 1 kết quả:

Shàng gāo xiàn ㄕㄤˋ ㄍㄠ ㄒㄧㄢˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Shanggao county in Yichun 宜春, Jiangxi