Có 1 kết quả:

xià qiū nǎo ㄒㄧㄚˋ ㄑㄧㄡ ㄋㄠˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

hypothalamus (anatomy)