Có 1 kết quả:

xià qiū nǎo

1/1

xià qiū nǎo

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

hypothalamus (anatomy)