Có 1 kết quả:

xià bàn

1/1

xià bàn

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

nửa dưới, nửa sau

Từ điển Trung-Anh

second half

Một số bài thơ có sử dụng