Có 1 kết quả:

xià bǎi

1/1

xià bǎi

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) hem of a skirt
(2) shirt tail