Có 1 kết quả:

xià xún

1/1

xià xún

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

một phần ba sau của tháng

Từ điển Trung-Anh

last third of the month