Có 1 kết quả:

xià kǎn

1/1

xià kǎn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

doorsill