Có 1 kết quả:

xià biāo ㄒㄧㄚˋ ㄅㄧㄠ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) subscript
(2) suffix
(3) index