Có 1 kết quả:

xià bǐ

1/1

xià bǐ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to put pen to paper