Có 1 kết quả:

xià chē ㄒㄧㄚˋ ㄔㄜ

1/1

Từ điển Trung-Anh

to get off or out of (a bus, train, car etc)