Có 1 kết quả:

xià xiá ㄒㄧㄚˋ ㄒㄧㄚˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) administered by
(2) under the rule of