Có 1 kết quả:

Xià lù qū

1/1

Xià lù qū

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Xialu district of Huangshi city 黃石市|黄石市[Huang2 shi2 shi4], Hubei