Có 1 kết quả:

xià fēng fāng xiàng

1/1

Từ điển Trung-Anh

leeward