Có 1 kết quả:

bù yī yàng

1/1

bù yī yàng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) different
(2) distinctive
(3) unlike