Có 1 kết quả:

bù zhòng yì

1/1

bù zhòng yì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

not to one's liking