Có 2 kết quả:

Bù dānbù dān

1/2

Bù dān

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Bhutan

bù dān

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

nước Butan