Có 1 kết quả:

bù zhǔ gù cháng ㄅㄨˋ ㄓㄨˇ ㄍㄨˋ ㄔㄤˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

not to stick to the old conventions