Có 1 kết quả:

bù yì

1/1

bù yì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

injustice