Có 1 kết quả:

bù yǔ píng lùn

1/1

Từ điển Trung-Anh

No comment!