Có 1 kết quả:

bù yà yú

1/1

bù yà yú

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) no less than
(2) not inferior to