Có 1 kết quả:

bù lìng rén gǔ wǔ

1/1

bù lìng rén gǔ wǔ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) discouraging
(2) disheartening