Có 1 kết quả:

bù yǐ guī ju , bù néng chéng fāng yuán

1/1

Từ điển Trung-Anh

without rules, nothing can be done (idiom, from Mencius); one must follow some rules