Có 1 kết quả:

bù shāng pí wèi ㄅㄨˋ ㄕㄤ ㄆㄧˊ ㄨㄟˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) lit. doesn't hurt the spleen or the stomach
(2) fig. something that is not critical