Có 1 kết quả:

bù lún

1/1

bù lún

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) (of a relationship) improper (adulterous, incestuous, teacher-student etc)
(2) unseemly