Có 1 kết quả:

bù lún bù lèi

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) out of place
(2) inappropriate
(3) incongruous