Có 1 kết quả:

bù zuò sǐ jiù bù huì sǐ

1/1

Từ điển Trung-Anh

serves you right for doing sth so stupid (Internet slang)