Có 1 kết quả:

bù xìn rèn

1/1

bù xìn rèn

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

không tin, ngờ vực, hoài nghi