Có 1 kết quả:

bù xiū biān fú

1/1

Từ điển phổ thông

ăn mặc luộm thuộm, lếch thếch, cẩu thả

Từ điển Trung-Anh

(1) not care about one's appearance (idiom)
(2) slovenly in dress and manner