Có 1 kết quả:

bù zhí yī wén

1/1

bù zhí yī wén

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) worthless (idiom)
(2) no use whatsoever

Một số bài thơ có sử dụng