Có 1 kết quả:

bù zhí de

1/1

bù zhí de

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

unworthy