Có 1 kết quả:

bù zhí qián

1/1

bù zhí qián

giản thể

Từ điển Trung-Anh

of little value