Có 1 kết quả:

bù piān xié

1/1

bù piān xié

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) not leaning to one side
(2) impartial
(3) even-handed