Có 1 kết quả:

bù zuò kuī xīn shì , bù pà guǐ qiāo mén ㄅㄨˋ ㄗㄨㄛˋ ㄎㄨㄟ ㄒㄧㄣ ㄕˋ ㄅㄨˋ ㄆㄚˋ ㄍㄨㄟˇ ㄑㄧㄠ ㄇㄣˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) He who never wrongs others does not fear the knock in the night.
(2) Rest with a clear conscience.