Có 1 kết quả:

bù zuò shēng

1/1

bù zuò shēng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) keep silent
(2) not say a word