Có 1 kết quả:

bù miǎn yī sǐ

1/1

bù miǎn yī sǐ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) cannot avoid being killed
(2) cannot escape death
(3) to be mortal