Có 1 kết quả:

bù guān tòng yǎng

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) unimportant
(2) of no consequence