Có 1 kết quả:

bù xīng

1/1

bù xīng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) out of fashion
(2) outmoded
(3) impermissible
(4) can't