Có 1 kết quả:

bù dòng gǎng kǒu

1/1

Từ điển Trung-Anh

ice-free port (refers to Vladivostok)