Có 1 kết quả:

bù zhǔn què

1/1

bù zhǔn què

giản thể

Từ điển Trung-Anh

imprecise