Có 1 kết quả:

bù zhǔn xǔ

1/1

bù zhǔn xǔ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) forbidden
(2) not allowed