Có 1 kết quả:

bù zhǔn xǔ ㄅㄨˋ ㄓㄨㄣˇ ㄒㄩˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) forbidden
(2) not allowed