Có 1 kết quả:

bù chū suǒ liào

1/1

bù chū suǒ liào

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

as expected