Có 1 kết quả:

bù chū suǒ liào ㄅㄨˋ ㄔㄨ ㄙㄨㄛˇ ㄌㄧㄠˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

as expected