Có 1 kết quả:

bù fēn zhòu yè

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) day and night
(2) round-the-clock