Có 1 kết quả:

bù fēn zào bái

1/1

bù fēn zào bái

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

not distinguishing black or white (idiom); not to distinguish between right and wrong